fbpx

Koolitused

 

EscapeTartu pakub koostöös Tartu Kutsehariduskeskuse koolituskeskusega ettevõtetele kahte erinevat meeskonnakoolitust. Mõlema koolituse näol on tegemist lõbusa ja interaktiivse koolitusega, mis ühteaegu nii harivad kui ka motiveerivad Teie töötajaid.  Koolitusel õpitut saate hiljem rakendada oma kolleegidega nii meie põgenemistubades kui ka oma äritegevuses.

 Grupiprotsessid meeskonnas 2h

Koolituse sisu:
– lühitutvustus 5 faasilisest grupiprotsesside mudelist;
– kujunemise faas (eesmärkide selgitamine, reeglite kehtestamine, rollide jaotus, liidri esilekerkimine);
– konflikti, segaduse faas (lahkhelid eesmärkide tähtsuse, ülesannete jaotuse, rollide kinnistumise üle);
– kohanemise faas (normaliseerumine, eristuste aktsepteerimine, kompromissid);
– töö faas (rollid on omaks võetud, eesmärgid on seotud isiklike eesmärkidega);
– koostöö faas (töö tõhustamiseks tehakse koostööd teiste gruppidega, avatus, lõpetamine);
– liikumispraktika, kus eelnev osa läbitakse erinevate liikumiste juhendamisel (14 erinevat liikumist), kus grupp jaguneb kaheks. On liikujad ja vaatlejad ning kõik saavad olla mõlemas rollis ja õpivad märkama läbi liikumise grupis toimuvaid protsesse;
– tugevate ja nõrkade meeskondade tunnuste analüüs (sisekliima, eesmärgid ja ülesanded, suhtlemine, lahkarvamused, juhtimine, enesekriitika).

Koolituse lõpuks õppija:
– mõistab 5 faasilist grupiprotsesside sisu;
– oskab märgata ennast ja teisi meeskonnas grupiprotsessides;
– kohaneb meeskonnas muutustega ja aitab teistel kohaneda.

Tegevusrollid meeskonnas 2h

Koolituse sisu:
– individuaalne test Belbini 9 tegevusrolli meeskonnas, kus iga osaleja saab ülevaate enda ühest peamisest rollist ja kahest kõrvalrollist ning madalaima punktisummaga tegevusrolli, mis on kõige vähem sobivam. Sellest lähtuvalt on võimalik paremini meeskonnas enda tegemisi suunata, märgata teisi meeskonnaliikmeid tegevustes, saavutada paremini põhjendatud kokkuleppeid meeskonnas lähtuvalt enda tegevusrollidest tulenevatest tugevustest aga teadvustada ka nõrkuseid;
– näha meeskonnaliikmete tugevusi ja osata neid toetada;
– gruppides rollide analüüs – tegevusrollide (innovaator, koordineerija, hindaja teostaja,
viimistleja, võimaluste otsija, kujundaja, meeskonnatöötaja, ekspressiivne) tugevad küljed ja nõrgad küljed. Analüüs ühendab meeskonnaliikmeid ja võimaldab näha kõikide liikmete panustamise võimalusi ning tuua inimestevahelistesse suhetesse tasakaalukust ja heatahtlikkust läbi erinevuste märkamise;

Koolituse lõpuks õppija:
– mõistab Belbini 9 tegevusrolli mõju meeskonnale;
– oskab märgata ennast ja teisi meeskonnaliikmeid tegevusrollides;
– kohaneb meeskonnas muutustega ja aitab teistel kohaneda.

 

Küsi lisainfot +372 53 424 726 või siim@escapetartu.ee.